Vallerrevyen 2021

Er avlyst!

Mer Info Støtt Revyen Se Trailer

Avlyst!

Avlysning av Vallerrevyen

Revyen avlyses grunnet korona. Etter hvert som revyen har nærmet seg, har det blitt vanskeligere og vanskeligere å se en god gjennomførelse av en revy. Den utløsende årsaken var strenge regler i Bærum fra midten av desember, som forbød oss fra å øve inne. Etter juleferien ble disse reglene forlenget og enda strengere. Nå i etter pressekonferansen 13. januar ser det ut til at disse reglene forlenges. Siden vi da ikke får øve sliter med vi å se at vi har noe å vise fram til premieren 27. februar.

I tillegg til at vi ikke får øve, har vi liten tro på at reglene letter såpass opp at vi greier å gjennomføre en forsvarlig intensiv. Helt siden slutten av november har alle innendørs arrangementer være forbudt i Bærum. Til tross for at denne regelen kanskje ikke gjelder i uke 8, så er det fortsatt strenge regler å følge, og vi ser ikke at vi kommer til å greie å følge disse reglene.

En mulighet hadde vært å flytte revyen. Den er allerede flyttet til Sandvika teater, der har vi veldig gode vilkår rundt avlysning. Det er også veldig fint lokale til å gjennomføre en revy på. Et like fint lokale har vi ikke funnet. Derfor har sett om vi får flyttet revyen i tid. Sandvika teater er ikke ledig før etter påske. Dette ser vi som lite aktuelt siden revyen da vil legge seg oppi avsluttende prøver og rett før heldagsprøvene på Valler og eksamen. Vi tenker også at det er for høy risiko å satse på at eksamen bli avlyst, til at dette var noe å satse på.

En annen konsekvens av korona er at billettsalget ikke har gått veldig bra. Det hjelper heller ikke for gjennomførelsen til revyen.

Med dette i tankene har vi derfor tatt beslutningen om å avlyse revyen. Vi ser ikke at vi rekker å bli ferdig med øvingen fram mot revyen og vi ser heller ikke at vi greier å gjennomføre en forsvarlig intensiv. I tillegg ser vi ikke at vi får flytta revyen til et passende sted og tidspunkt.

Refusjon av Billetter

De som har kjøpt billetter, skal få disse refundert (ekskludert serviceavgift).

Spørsmål?

Vlog

Vallerrevyen-Dag 1 intensiv

11.Januar 2020

Vallerrevyen-Dag 2 intensiv

12.Januar 2020

Vallerrevyen-Dag 3 intensiv

13.Januar 2019

Vallerrevyen-Dag 4 intensiv

14.Januar 2019

Vallerrevyen-Dag 5 intensiv

15.Januar 2019

Vallerrevyen-Dag 6 intensiv

16.Januar 2019

Vallerrevyen-Dag 7 intensiv

17.Januar 2019

Vallerrevyen Intensiv Helg

18-19.Januar 2019

Kontakt Oss

e-post

vallerrevyen2021@gmail.com
Klikk på bildet

Messenger

Klikk på bildet

Adresse

Kinoveien 2, 1337 Sandvika
Klikk på bildet

Våre sponsorer